Podržavati opću dobrobit znači
koristiti šanse

Porezni savjeti za neprofitne organizacije svih vrsta

Izrada statuta, upravljanje imovinom, primjena sredstava

Savjetovanje organizacija opće dobrobiti

Pred pozadinom opadajućih javnih proračuna organizacije opće dobrobiti preuzimaju u Njemačkoj neophodne socijalne, kulturne ili znanstvene zadatke. Na taj način one kao gospodarski faktor oblikuju naš društveni život. Država potiče opću dobrobit dalekosežnim rasterećenjima od poreznih tereta. No ta oslobođenja podliježu brojnim posebnim regulacijama.

Porezna uprava sve više pooštrava kontrolu organizacija opće dobrobiti glede održavanja pretpostavki utemeljenih u statutu i primjene sredstava. Pri tome je podrška kompetentnog savjetnika neminovna.

Osim toga na poduzeća opće dobrobiti raste pritisak u odnosu na troškove i utržak, što zahtijeva optimiranje procesa. Pri tome je svejedno da li djelujete na humanitarnom, crkvenom, znanstvenom ili kulturnom području.

Porezno rasterećenje odnosno davanje poreznih olakšica je za organizacije opće dobrobiti značajno obilježje. Država podržava mogućnost poreznog priznavanja donacija korporacijama opće dobrobiti u korist donatora.

Da održe status opće dobrobiti organizacije opće dobrobiti moraju svoje djelovanje permanentno držati na liniji. S obzirom na posebne regulacije koje pri tom treba poštivati neophodna je stalna pozornost.

Mi savjetujemo institucije za opću dobrobit kod svih poreznih i gospodarskih pitanja duže od 50 godina. Uz savjetovanja provodimo i kontrolu godišnjih izvještaja prema § 53 HGrG.

Pregled naših usluga

  • Pružanje podrške kod osnivanja institucija za opću dobrobit, posebice zaklada
  • Porezno savjetovanje na različitime područjima djelovanja (idealno područje, poslovanje usmjereno na održavanje cilja organizacije za opću dobrobit, upravljanje imovinom, gospodarsko poslovanje)
  • Kontrola nacrta statuta i osnivačkih ugovora
  • Trajni savjeti neprofitnim organizacijama od donatora i neprofitnih organizacija o pitanjima nasljednog prava o darovima, naknadama za smrt i upravljanju imanjima
  • Prestrukturiranje korporacija za opću dobrobit
  • Kontrola i prikazivanje primjene sredstava u skladu s statutom kod udruga opće dobrobiti
  • Financijsko knjigovodstvo i knjigovodstveni obračun plaća te izrada godišnjeg izvještaja
  • Obvezne i dobrovoljne kontrole za organizacije opće dobrobiti

 

Između ostalog mi pružamo podršku pri osnivanju i izradi statuta za Vašu zakladu, pri provjeri poslovanja u cilju ostvarivanja svrhe organizacije za opću dobrobit, kod računovodstvenih pitanja i kod izrade porezne prijave za Vaše d.o.o.. Pri tome je svejedno da li djelujete na humanitarnom, crkvenom, tehnološko-znanstvenom ili kulturnom području. Bolnice i nove inovativne zdravstvene istitucije kao primjerice medicinski centri ubrajaju se u naše zadovoljne klijente.

Povratak na vrh