PDV

Problemi s porezom na promet?

  • Kada ste preduzetnik u pogledu poreza na promet?

  • Kada treba da podnesete avansne prijave poreza na promet i godišnje prijave poreza na promet?

  • Šta morate uzeti u obzir pri izdavanju računa?

  • Na šta morate uzeti u obzir kada primate usluge iz inostranstva?

  • Šta je postupak „Reverse-Charge-Proces-a“?

  • Šta je posebna revizija PDV-a?


Rado ćemo vam pomoći u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na porez na promet.

 

Pitanja zakona o PDV-u - bilo da su nacionalna ili međunarodna - postaju sve složenija. Mi smo se specijalizirali za ovu oblast, jer pogrešna procena činjenica u porezu na promet može ne samo da ima negativan efekat jednom, već i kontinuirano. Statistički podaci već pokazuju koliko je važan porez na promet. Poreski prihod od poreza na promet za 2018. godinu iznosio je 175,44 milijardi eura.

 

  • Ovde zakažite besplatnu početnu konsultaciju!

Povratak na vrh