Pregled godišnjeg finansijskog izveštaja prema HGB-u i IFRS-u

Poreska kontrola

Godišnji finansijski izvještaj i izveštaj o finansijskom položaju preduzeća nisu samo izveštaji, nego i posetnica naših klijenata za dioničare, banke, poslovne partnere i kupce. Naš godišnji finanijski izveštaj je certifikovani dokumenat „s potpisom i pečatom“. On potvrđuje informacije koje su sadržane u godišnjem izveštaju i izvještaju o finansijskom položaju preduzeća, u koje se pouzdaje ne samo preduzetnik nego i dioničari i banke.

Verodostojnost za buduće aktivnosti – u skladu s HGB-om i IFRS -om

Uz revizorski izveštaj i revizorsko mišljenje spoznaje dobivene revizijom pokazuju konkretno koje su jake i slabe strane preduzeća. U okviru savetovanja koje prati pregled naši revizorski timovi na tom osnovu nude predloge za rešenja u sektorima računovodstva, kontrole, poreza ili drugih ekonomski relevantnih sektora.
Pregled se vrši u skladu s nemačkim (HGB) ili internacionalnim (IFRS) računovodstvenim propisima ili regulacijama za komunalni finansijski menadžment (NKF).

Usluge

  • dobrovoljna i zakonski propisana revizija godišnjih finansijskih izvešaja i završnih finansijskih izvještaja koncerna
  • provođenje revizija za posebne namene
  • revizije u skladu s US-GAAP-om i IFRS-om
  • provera davaoca finansijskih usluga, javnih korporacija, MaBV
  • reviziju upotpunjava savetovanje u vezi mera koje su potrebne za sledeće godine na osnovu revizije ili rezultata koje se mogu očekivati (npr. u vezi s investicijama, inventarom)
  • provera verodostojnosti u računovodstvenom smislu

Dogovorite se za besplatne početne konsultacije!
 

Frankfurt na Majni

+49 69 971 231-0 

frankfurt@sk-berater.com

pon. - pet. od 8 do 17 sati


Dresden

+49 351 254 77-0

dresden@sk-berater.com

pon. - pet. od 8 do 16 sati


Lični sastanci po dogovoru: Online ili u uredu

Povratak na vrh