Poreske prijave, revizije, e-bilans

Poresko savetovanje za preduzeća, dobrotvorne organizacije ili privatna lica

Bilo da se radi o preduzećima, dobrotvornim organizacijama ili o privatnim licima, postoji veoma mnogo pravila koje treba poštovati i mnogo raznih mogućnosti za poresku koncepciju. Rešavanje takvih stvari možete prepustiti nama s punim poverenjem. Aktivno i sa predviđanjima nudimo Vam savetovanja u vezi svih pitanja poreskog prava, pri čemu nalazimo dovoljno vremena da vam razumljivo i precizno objasnimo vaše individualne poresko-pravne teme.

Pregled naših usluga

  • izrada poreskih prijava preduzeća i privatnih finansija, posebno prijava poreza na dodatu vrednost, poreza na dobit korporacije, poreza na dobit od prometa i poreza na dohodak, i to kao odvojenu i zajedničku poresku prijavu;
  • obračun obaveze plaćanja poreza po predviđanju i pregled određenih paušalnih iznosa za plaćanje poreza unapred;
  • pregled poreskih rešenja;
  • praćenje kod poreske kontrole i analiza rezultata;
  • tekući pregledi napredovanja preduzeća sa ciljem optimiziranja godišnjih rezultata

Postavite nam svoja pitanja u neobavezujućem početnom razgovoru!

Javite se za lokaciju Frankfurt na Majni na +49 69 971 231-0 ili za lokaciju Dresden na +49 351 254 77-0.

Ovde nam možete poslati svoj zahtev i e-mailom.

Rado ćemo vam odgovoriti: info@sk-berater.com


Povratak na vrh