finansijsko planiranje, investiciono planiranje, menedžment troškova, provođenje kontrola

Planirajte budućnost svog preduzeća uz privredno savetovanje

I kod privrednih pitanja pružamo Vam podršku kroz analize sadržaja, te dajemo kompetentne preporuke o budućim koracima, sve sa ciljem uspešnog upravljanja preduzećem.

Kao poreski savetnici koji za Vas vode knjigovodstvo i rade završni godišnj izveštaj mi imamo dugoročni uvid u najvažnije ekonomske pokazatelje Vašeg preduzeća – što nam daje optimalnu mogućnost da se celovito prikažu svi poreski i ekonomski aspekti neke teme.

Mi Vam znači nudimo podršku davanjem pragmatičnih i razumljivih preporuka kod procene Vaših ekonomskih pitanja i time što pratimo njihovu primenu.

Pregled naših usluga

 • savetovanje kod osnivanja preduzeća, između ostalog kod izbora pravne forme, kod izrade poslovnih planova / izveštaja za banke i institucija za finansijsku podršku, savetovanje u vezi mogućnosti finansijske podrške, računsko planiranje
 • izrada strategija i poslovnih planova
 • prilagođavanje računovodstva na internacionalne standarde računovodstva (npr. IFRS, US-GAAP)
 • briga za internacionalne lokacije preduzeća i joint ventures
 • nasleđivanje preduzeća
 • izrada analiza preduzeća
 • investiciono i finansijsko planiranje
 • alternative finansiranja (kupovina, lizing, kredit, fakturisanje, Mezzanine / pola sopstveni kapital i pola strani kapital)
 • prognoze o razvoju preduzeća (prognoze dobiti, kapitala i likvidnosti)
 • razvoj prometa, rentabilnosti i likvidnosti
  (analiza troškova i učinaka, finansijske analize, proračuni najnižeg prometa i potrebne dobiti)
 • savetovanje oko sanacija i stečaja

 

Mi Vam pružamo kompetentno ekonomsko savetovanje u svim fazama razvoja preduzeća – od osnivanja preduzeća do nasleđivanja preduzeća.

Postavite nam svoja pitanja u neobavezujućem početnom razgovoru!

Javite se za lokaciju Frankfurt na Majni na +49 69 971 231-0 ili za lokaciju Dresden na +49 351 254 77-0.

Ovde nam možete poslati svoj zahtev i e-mailom.

Rado ćemo vam odgovoriti: info@sk-berater.com


Povratak na vrh