Platna sposobnost, planiranje likvidnosti, koncept sanacije

Savetovanje oko sanacije i stečaja

Ako neko preduzeće dođe u ekonomski nezgodnu situaciju, za savladavanje te situacije je veoma važna sveobuhvatna analiza privredne situacije. Što pre se suprostavite trajnim gubicima, nenaplaćenim potraživanjima ili problemima likvidnosti, to su bolji izgledi da se preduzeće uspešno sanira.

Osim što vršimo proveru prezaduženosti, mi radimo jedan koncept sanacije da se proceni mogućnost za nastavak rada preduzeća i njegova solventnost. Na temelju bilansa, računa dobiti i gubitka kao i računa novčanog toka izradit ćemo kratkoročan plan likvidnosti i integrisan poslovni plan koji sadrži planirane mere sanacije. Ako treba, uključit ćemo priznate stručnjake za sanaciju.

Individualnim i profesionalnim investitorima ova sanacijska ekspertiza služit će kao utemeljena procena rizika u vezi sposobnosti preduzeća za nastavak rada. Ako takva sposobnost postoji, pratit ćemo Vas kod primene koncepta sanacije odnosno kod restrukturiranja i refokusiranja Vašeg preduzeća koji je u stanju da se održi.

Na području stečajnog prava cilj nam je da se ponovo uspostave uredne imovinske strukture za dioničare i investitore i da se time trajno održi preduzeća i radna mesta.

Usluge

  • izrada sanacijskih ekspertiza
  • kratkoročna provera ekonomske i finansijske situacije
  • provera mogućih faktora koji dovode u opasnost preduzeće
  • utvrđivanje mogućih alternativnih aktivnosti
  • integrisano mesečno planiranje rezultata, likvidnosti i bilansa
  • savetovanje uključenih stranaka (direktor, dioničari, verovnici)
  • razvoj koncepta za odvijanje finansijskih transakcija

Postavite nam svoja pitanja u neobavezujućem početnom razgovoru!

Javite se za lokaciju Frankfurt na Majni na +49 69 971 231-0 ili za lokaciju Dresden na +49 351 254 77-0.

Ovde nam možete poslati svoj zahtev i e-mailom.

Rado ćemo vam odgovoriti: info@sk-berater.com


Povratak na vrh