Aktivni u centru Europe –
dobro savjetništvo i preko granica zemlje

Slanja zaposlenih u druge države, međunarodno izvještavanje, poslovne jedinice

Svestrano savjetovanje međunarodnog poduzetništva

Poduzetništvo u međunarodnom okruženju već dugo nije samo strateška neophodnost velikih društava, ono je postalo svakodnevnicom i za mnoga srednja i mala poduzeća. 

Veliki broj naših klijenata radi sa svojim distribucijskim i proizvodnim lokacijama uspješno i u drugim zemljama.


Njemačkim poduzećima koja rade u inozemstvu pomažemo izgraditi kontakte sa kvalificiranim savjetnicima i odvjetnicima. Kao angažirani član svjetske mreže savjetnika LEA global mi imamo partnere čije stručno znanje možete pouzdano koristiti, kako kod pregleda tako i kod poreznog savjetovanja (transakcijsko savjetovanje).

Pregled naših usluga

  • Međunarodni sadržaji (Outbound)
  • Međunarodno porezno pravo (vanjsko porezno pravo i sporazum o dvostrukom oporezivanju)
  • Briga za međunarodne poslovne jedinice i joint ventures
  • Savjetovanje u vezi slanja zaposlenih u druge zemlje i u vezi obračuna plaća
  • Izbor lokacije i pravnog oblika
  • Briga oko međunarodnih poslova nasljeđivanja
  • Briga u vezi pitanja međunarodnog poreza na dodanu vrijednost (diljem EU), oko cijena prebijanja

Rado ćemo vam odgovoriti: info@sk-berater.com


Povratak na vrh