PDV

Problemi s porezom na promet?

  • Kada ste poduzetnik u pogledu poreza na promet?

  • Kada trebate podnijeti prethodne prijave poreza na promet i godišnje prijave poreza na promet?

  • Što morate uzeti u obzir pri izdavanju računa?

  • Na što morate uzeti u obzir pri primanju usluga iz inozemstva?

  • Što je postupak obrnutog naboja?

  • Što je posebna revizija PDV-a?

 

Rado ćemo vam pomoći u svim pitanjima vezanim za porez na promet.

 

Pitanja prava PDV-a - bilo da su nacionalna ili međunarodna - postaju sve složenija. Specijalizirali smo se za ovo područje jer pogrešna procjena činjenica u porezu na promet može imati negativan učinak samo jednom, ali i kontinuirano. Statistički podaci već pokazuju koliko je važan porez na promet. Porezni prihod od poreza na promet za 2018. godinu iznosio je 175,44 milijardi eura.

 

  • Ovdje dogovorite besplatnu početnu konzultaciju!

Povratak na vrh